روحانی: تصمیم با آمریکاست که به سیاست‌های ما نزدیک شود یا دور

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 آبان 1399

جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه (21 آبان) به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. حسن روحانی در این جلسه صلح و ثبات در منطقه احترام به حقوق ملت ها عدم تجاوز و مداخله در امور داخلی کشورها مقابله و مبارزه با تروریسم پایان یکجانبه گرایی پایبندی به معاهدات و تعامل سازنده را سیاست های روشن و تغییرناپذیر جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تاکید کرد: این تصمیم با خود دولت جدید آمریکا است که به این سیاست ها نزدیک شود یا از آنها فاصله بگیرد.

دیدگاه کاربران