سریال ستایش فصل اول قسمت 9

بروز ویدیو
منتشر شده در 08 مهر 1398

سریال ستایش فصل اول


دختر جوانی به نام ستایش که از یک خانواده سنتی است، در گیر و دار گریز برادرش محمد از عسکری و مهاجرت غیر قانونی او از ایران، به دوست برادرش طاهر فردوس دل می بندد.


اما با کشته شدن محمد هنگام فرار از سرحد ترکیه و زندانی شدن طاهر فردوس به عنوان شریک جرم او، خانواده هایشان به مقابله با یکدیگر می پردازند. با اتمام دوره حبس طاهر، او علیرغم مخالفت های فامیلش به خواستگاری ستایش می رود و ...

دیدگاه کاربران