دادگاه مدیر گروه عظام ؛ قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به ارزش بیش از ۷۶۴ میلیون دلار

آرمان اقتصادی
منتشر شده در 13 مهر 1398

دومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به ارزش ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

دیدگاه کاربران