رفع کوبش و لرزش رنو فلوئنس با نصب ضربه گیر برسام

برسام یدک
منتشر شده در 19 آبان 1398

مزایای ضربه گیر برسام:


کاهش محسوس صدای اتومبیل هنگام عبور از دست اندازها


رفع کوبش و لرزش و تکانهای آزاردهنده در سطوح ناهموار و سرعت گیرها


افزایش هندلینگ , تعادل و فرمان پذیری خودرو هنگام عبور از پیچ ها


افزایش عمر کمک فنر و قطعات جلوبندی و جعبه فرمان حداقل تا دو برابر


چسبندگی بیشتر چرخ ها با سطح آسفالت در هنگام بارندگی


دارای تاییدیه های کیفیت و عملکرد


سایت : www.barsamyadak.com


اینستاگرام : BARSAMYADAK@


تلفن تماس دفتر تهران : 88784154 – 88784037

دیدگاه کاربران