از حضور بازیگر در بیمارستان‌ تا بالا رفتن حق ویزیت

ترند
منتشر شده در 09 خرداد 1396

حاشیه‎های پزشکی این هفته به موضوعات مختلفی از قبیل تحویل سفارشی خانم بازیگر در یکی از بیمارستان‌ها، بالا رفتن خودسرانه‌ی تعرفه‌های پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، مشکلات بیمارستان‌های دولتی و...پرداخته است.

دیدگاه کاربران