ترمیم شیشه در محل ماهرویان 09125239881

ترمیم شیشه اتومبیل  . تعمیر شیشه اتومبیل . 09125239881

تترمیم شیشه اتومبیل 09125239881 _ 02144145701


WWw.mahrouyanglass.com


توصیه می شود هر چه زودتر برای شیشه سنگ خورده


اقدام کنید زیرا به دلیل عدم پیشرفت ترک احتمال بهبود


ترمیم شیشه بیشتر خواهد بود و برای شما هزینه کمتری خواهد داشت


یکی از روشهای ترمیم شیشه های سنگ خورده


و دارای ترک استفاده از چسبهای سیلیکون خاصی


بوده که توسط اشعه uv پخته و سفت می شود


هزینه ترمیم نسبت به بزرگی ترک یه سنگ خوردگی


و مقدار چسب و نوع آن متغیر است اگر ترک یا سنگ خوردگی شیشه خودرو بیشتر از حد معمول نباشد

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.