ناصر مسعودی / گل نرگس

گوگل پلاس
منتشر شده در 20 اردیبهشت 1396

هفته به هفته چشم به راهت دوختم/ درون سینه ام سوختم و ساختم/ با هر نسیمی بوسه ای فرستادم به سوی تو/ با هر غمی ساختم به خاطر تو ...

نماهنگ گل نرگس با گویش محلی گیلکی با صدای ناصر مسعودی.

دیدگاه کاربران