مرغ دولتی به قیمت جان مردم!

خبر از ما
منتشر شده در 03 آذر 1399

وضعیت تجمع مردم با وجود محدودیت‌های کرونایی در میدان میوه‌و تره‌بار میدان بهمن (تهران) را به دلیل توزیع مرغ دولتی با قیمت 18500 نشان می‌دهد.


در روزهای اخیر قیمت مرغ با جهشی ناگهانی در بازار به حدود 34 هزار تومان رسیده است.

دیدگاه کاربران