رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌ها در جلسه ستاد کرونای تهران!

خبر از ما
منتشر شده در 12 آذر 1399

عدم رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌ها در جلسه ستاد کرونای تهران!

دیدگاه کاربران