تیپ شخصیتی ISFJ

سینا کرمی
منتشر شده در 27 شهریور 1399

ISFJها اشخاصی وفادار قابل اتکا پایبند و مهربان هستند و به احساسات دیگران بها می دهند. آنها افرادی دقیق متعهد مسوول و هوشیارند و از این که مورد نیاز باشند لذت می برند. در عمل به تعهدات خود متعهد و ثابت قدم اند.


تست MBTI یکی از مشهور ترین تست های شناخت شخصیت در جهان است و نوع شخصیت شما را بین 16 تیپ موجود شناسای میکند.(رایگان به مدت محدود)

دیدگاه کاربران