تخصیص ارز برای واردات "غذای سگ" یکی از اولویت های امروز دولت!

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 07 دی 1399

تخصیص ارز برای واردات "غذای سگ" یکی از اولویت های امروز دولت!

دیدگاه کاربران