مرا به رگبار بسته بودند...

دانشگاه شهید چمران اهواز
منتشر شده در 11 تیر 1399

خاطره ای زیبا و شنیدنی از درگیری مسلحانه شهید چمران با سربازان عراقی در زمان جنگ از زبان خودش

دیدگاه کاربران