مخملپاش فلوکان استار/جیرپاش فلوکان استار/الیاف پاش فلوکان استار/پرزپاش فلوکان استار

فلوکان استار
منتشر شده در 19 مرداد 1399

مخمل پاش با قابلیت پاشش پودر اکلیل /پودر جیر /پودر فلوک


تامین کننده متریال دستگاه اعم از :


چسب مخصوص مخمل زنی چسب پایه اب TS10/چسب ضد اب TS18


فروش پودر مخمل ترک وایرانی از نیم میل تا 6 میل ترکیه


دستگاه مخملپاش تک اپراتور /دو اپراتور ارسال به تمامی نقاط کشور


ارسال به تمامی نقاط کشور


خرید به صورت حضوری ه وفروشنده دستگاه مخمل پاش 02156571497


 وغیر حضوری


02156571497


09190924535


09192069105


09026565034

دیدگاه کاربران