اختلال شخصیت وسواسی

خودبیداری
منتشر شده در 25 مرداد 1399

8 ویژگی شخصیت وسواسی جبری یا سرسخت


1_ ذهن او آنقدر مشغول جزئیات قوانین و مقررات می شود که اجازه هرگونه تفریحی را بر خود می بندد


2_ آنقدر کمال‌گرا هست که نمی تواند کاری را به پایان برساند و استاد کارهای نیمه تمام است


3_ به صورت افراطی خودش را وقف کار می کند و فرصتی برای تفریح استراحت و روابط اجتماعی پیدا نمی کند


4_ بیش از اندازه اخلاق‌گرا هست و به هیچ وجه انعطاف پذیری ندارد


5_ اشیا و وسایل کهنه و قدیمی و بی مصرف را دور نمی تواند بیاندازد


6_ در هیچ کاری حاضر نیست با دیگران همکاری کند مگر این که آن طوری که او می خواهد انجام شود


7_ بسیار خسیس است و برای خودش یادیگران به سختی پول خرج می‌کند


8_ انعطاف ناپذیر و لجباز است و خیلی سعی دارد دیگران را کنترل کند


اختلال شخصیت وسواسی جبری یاocpd با اختلال وسواسی جبری یاocd فرق دارد


کسانی که اختلال دارند به اختلال خود آگاه نیستندو خیال می‌کنند که کارشان شکلی درست است


توقع دارد که همه تصمیمات را تنهایی بگیرد و این پیام را به مخاطبینش می‌دهد که تصمیمات آنها اهمیتی ندارد و او همه چیزدان است


این افراد شخصیتی بسیار سخت دارند


برنامه ریزی و جدی گرفتن قوانین و مقررات برای انها خیلی مهم است اما این افراد بیش از اندازه به آن توجه می‌کنند 


بسیار کمالگرا و جزئی نگر هستند و باعث می شوند که دچار مشکلات فردی می‌شوند اهل تساهل و گذشت و آسان گیری نیستند


آنقدر غرق و سرگرم جزئیات هستند که حتی وظایف اصلی زندگی‌شان فراموش می شود و وقت کم می آورند


بسیار هم کمال گرا هستند و به همین دلیل در روابط با دیگران دچار مشکل می شوند


بسیار اهل تشریفات هستند


دنیا را سیاه یا سفید می بینند چه در زمینه نظم و چه در زمینه اصول و ارزش


مثلا اگر می‌خواهند مطالعه را شروع کنند باید ابتدا کاملا میز مطالعه خود را مرتب کنند و آنقدر غرق در این کار می شوند که فرصت و انرژی شان هدر می رود


در هر کاری وقت و انرژی زیادی صرف می کنند به خاطر اینکه طی کردن دقیق و کامل کارها برای آنها بسیار مهم است


خیلی کم پیش می آید که این افراد گرم و صمیمی و عاطفی باشند


کمتر اهل تفریح و مرخصی هستند


معمولا وقت خود را هدر نمی دهند 


اختلال شخصیت وسواسی اجباری با طرحواره های معیارهای سختگیرانه یا کمالگرایی - بازداری هیجانی همبستگی دارد


اگر می‌خواهید درباره این اختلال بیشتر بدانید در سایت خود بیداری عبارت اختلال شخصیت وسواسی جبری را جستجو کنید

دیدگاه کاربران