واکنش بی ادبانه محمد امین کریم پور به مخالفت هنرمندان

حاشیه
منتشر شده در 06 مرداد 1399

واکنش بی ادبانه شاخ مجازی به مخالفت هنرمندان 


محمد امین کریم پور نسبت به واکنش هنرمندان به کارگردان شدن خودش تند پاسخ داد.

دیدگاه کاربران