چگونه از دست دادن عزیزانمان را بپذیریم؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

با گفتن جملات اعتراضی به خود شدت درد آوری موضوع را برای خودمان بیشتر و بیشتر می کنیم.

دیدگاه کاربران