اعتراض به وضعیت قیمت‌ ها و زیر کولر نشینی بعضی مسئولان

ترند
منتشر شده در 11 مرداد 1399

اعتراض خبرنگار شبکه خبر به وضعیت قیمت ‌ها و زیر کولر نشینی بعضی مسئولان: گفتند عروسی نگیرید چون کرونا آمده گفتیم اطاعت جهیزیه هم نگیرند؟!

دیدگاه کاربران
bimesho -

با سلام من از سایت زیر بیمه زنان خانه دار رو گرفتم. خیلی خوب بود https://bimesho.com/

bimesho -

با سلام من از سایت زیر بیمه زنان خانه دار گرفتم. خیلی خوب بود https://bimesho.com/