کسی که در همه احوال یار بیمار است / ز خویش می گذرد هر کسی پرستار است ... معین تبریزی

معین نویس
منتشر شده در 22 خرداد 1399
دیدگاه کاربران