کشورهای زیادی با جنگ علیه ایران مخالفند!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 تیر 1401

کشورهای زیادی با جنگ علیه ایران که قدرت بزرگ نظامی دارد, مخالفند

کارشناس عرب:کشورهای زیادی در منطقه مخالف تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران -که خود یک قدرت بزرگ نظامی است- هستند زیرا علاوه بر این که روابط خوبی با ایران دارند عواقب و پیامدهای چنین اقداماتی علیه ایران را می دانند...

دیدگاه کاربران