مراقب گرداب پیامها باشید

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 24 خرداد 1401

در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم دشوارترین کار تفکیک خوب و بد و داشتن یک هدف واحد است.


برشی از برنامه تکیه مجازی

دیدگاه کاربران