طولانی ترین خط لوله انتقال سوخت فسیلی در خاورمیانه

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 مرداد 1400

گزارش الجزیره از طولانی‌ترین خط لوله انتقال سوخت فسیلی خاورمیانه در ایران

دیدگاه کاربران