محسن رضایی: خودروسازی را متحول می کنم

انتخاب 1400
منتشر شده در 20 خرداد 1400
  • خودروهای خارجی را به صورت پلکانی و برای رقابت با خودروهای داخلی وارد می کنم.
  • برقی کردن خودروهای داخل شهری جز اولویت های اول دولت من است.
دیدگاه کاربران