ترجمه فارسی به فارسی مترجم دکتر احمدی نژاد

دولت بهار
منتشر شده در 24 دی 1400

محمود احمدی‌نژاد که با دعوت دانشگاه بیکنت استانبول (Beykent University) و برخی مراکز پژوهشی به ترکیه سفر کرده است در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کرد. 


مترجم محمود احمدی نژاد در ترکیه به اشتباه صحبت های او را برای شنوندگان ترک دوباره به فارسی ترجمه کرد و باعث خنده حضار شد.

دیدگاه کاربران