حکم قصاص خواننده مشهور کشورمان حمید صفت صادر شد

گرامافون
منتشر شده در 17 اسفند 1399

حکم قصاص خواننده مشهور کشورمان حمید صفت صادر شد

دیدگاه کاربران