رونمایی از قدیمی ترین نسخه خطی کلیات عطار در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 11 تیر 1400

رونمایی از قدیمی ترین نسخه خطی کلیات عطار در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دیدگاه کاربران