فروش دستگاه رنگپاش فانتاکروم09125371393

فانتاکروم آرین کروم
منتشر شده در 19 بهمن 1398

فانتاکروم/ابکاری فانتاکروم/دستگاه آبکاری09125371393


09226375824


coromkari02633416918


coromkari02633416918


مواد اصلی آبکاری فانتاکروم که با نانونقره عمل آوری شده است بعد از ترکیب با آب مقطر تاریخ انقضا ندارد ولی مواد نیترات در عرص نهایتا یک هفته فاسد شده و دیگر قابل استفاده نمی باشند.


#


فانتاکروم


#


دستگاه فانتاکروم


#


آبکاری فانتاکروم


#


ابکاری فانتاکروم


#


رنگ فانتاکروم

دیدگاه کاربران