مصاحبه کافه کالا با آقای مهندس حسن اسکوئی مدیرعامل شرکت زرسیما نامی رسا

زی
منتشر شده در 26 بهمن 1398

مصاحبه کافه کالا با آقای مهندس حسن اسکوئی مدیرعامل شرکت زرسیما نامی رسا

دیدگاه کاربران