نکات تغذیه ای در بارداری های چند قلویی

صبا
منتشر شده در 03 دی 1396

خانم دکتر سوسن ضیایی متخصص زنان و زایمان نکات تغذیه ای قابل توجهی را در رابطه با مراقبت های بارداری های دو یا چند قلویی بیان می کنند.

دیدگاه کاربران