لحظه پاره کردن لایحه CFT در مجلس

رنگین کمان
منتشر شده در 15 مهر 1397

لحظه پاره کردن لایحه پیوستن به کنوانسیون CFT یک نماینده مردم و پرتاب آن به سمت لاریجانی .

دیدگاه کاربران