خطر امواج موبایل قبل از مکالمه

گیم باکس
منتشر شده در 06 شهریور 1396

تصورش را بکنید که ما در چه دنیایی از امواج تلفن‌های همراه زندگی می‌کنیم که بی شک زیان های صحبت بی‌وقفه با تلفن‌های همراه همواره برایتان آشکار و بدیهی است. محققان طی تحقیاتی که داشتند با هدف بررسی خطرات احتمالی امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه، آثار این امواج بر بافت‌های مغز و جمجمه‌ را مدل‌سازی کرده‌اند. در واقع میزان جذب امواجی که از تلفن همراه به سمت گوش می‌آید، با توجه به فاصله تلفن همراه از گوش و فرکانس موج متفاوت است. به طور معمول بیش از 70 درصد امواج به‌وسیله بافت جمجمه و مغز جذب می‌شود و به شکل انرژی حرارتی درمی‌آید.»

دیدگاه کاربران