دیابت

صبا
منتشر شده در 30 شهریور 1396

دیابت

بدن انسولین کافی تولید نمیکند

سلولهای بدن انسولین تولید شده را دریافت نمیکنند

مشکلاتی که دیابت برای بدن ایجاد میکند:

-خستگی

-کمبود آب بدن

  • آسیب به اندامهای حیاتی بدن

کنترل دیابت از روشهای زیر امکان پذیر است:

-رژیم غذایی

  • ورزش
  • دارو
دیدگاه کاربران