بانه کولر - آمپر واقعی کولر گازی اینورتردار

یونیکرن
منتشر شده در 08 مهر 1396

کولر های بانه کولر تمامی دارای آمپر واقعی بوده که ما این مورد را برای شما تست کره ایم و در زیر می توانید ویدیوی ان را مشاهده نمایید.

ادرس وب سایت:

http://coolerbaneh.com/?page_id=451

فلاحی : ۰۹۱۲۰۳۲۶۰۱۹ – ۰۹۱۸۹۷۵۱۹۳۷ ملکی: ۰۹۱۸۶۶۳۰۳۶۷ – ۰۹۱۲۰۳۲۶۰۲۱

دیدگاه کاربران