زندگی زیر زمینی معتادان در متروکه های شوش

وب گرد
منتشر شده در 02 اردیبهشت 1399

زندگی زیر زمینی معتادان


🔺معتادان در زمین‌های متروکه شوش با کندن تونل پاتوق امنی برای مصرف مواد ساختند.


🎤گزارش : مینا قاسمی زواره


 ✂️ تدوین : ساتیار امامی

دیدگاه کاربران