جراحی بینی با روش دکتر محمدعلی حسینی

دکتر محمدعلی حسینیENT
منتشر شده در 06 فروردین 1399

دکتر محمدعلی حسینیENT اهواز -۲۵ سال طبابت و ۱۵ سال جراحی با بیش از ۳۵۰۰جراحی بینی و بیش از ۴۰۰ ترمیمی -اهواز زیتون کارمندی -مشاوره عملیاه تجمیل الانف @hamideh.bb - آدرس سایت http://doctorhosseini.ir/ -۰۶۱۳۴۴۴۹۸۹۴

دیدگاه کاربران