جلسه 82 تدریس حقوق مدنی با تدریس دکتر بهنام اسدی

قانون یار
منتشر شده در 17 خرداد 1398

دانلود رایگان تمامی جلسات تدریس ماده به ماده قانون مدنی دکتر بهنام اسدی از موسسه قانون یار((تمامی جلسات تدریس به صورت رایگان قرار داده شده است))

02144441764---02144441784---02166979519---02166979526

((جهت حمایت از داوطلبان آزمون های حقوقی و همچنین دانشجویان رشته حقوق هرگونه کپی برداری و فروش جلسات تدریس دکتر بهنام اسدی هیچگونه منع قانونی و شرعی ندارد))

موسسه قانون یار حامی همیشگی حقوقدانان

دیدگاه کاربران