افطاری جنجالی رییس جمهور

حاشیه
منتشر شده در 13 خرداد 1397

علی نصیریان، فاطمه معتمد آریا به نیابت از بازیگران به افطاری رییس جمهور رفتند

دیدگاه کاربران