فیلم عسل کوهی وحشی

عسل کوهی
منتشر شده در 20 اردیبهشت 1396

فیلم برداشت عسل زنبورهای وحشی . عسل کوهی یکی از بهترین عسل های طبیعی دنیا است . بهترین عسل طبیعی دنیا در جنوب ایران . عسل وحشی کوهستان .

دیدگاه کاربران