سرویس توالت فرنگی خراب

تخلیه چاه تهران
منتشر شده در 28 آبان 1397

سرویس توالت فرنگی توسط تعمیرکار لوله بازکنی تهران، رفع مشکل ضعیف بودن تخلیه سیفون، تلفن نصاب و سرویس کار توالت فرنگی 09127762848 - 09128898013

دیدگاه کاربران