پخش خودکار بعدی

محبان الرضا مسلمانان و مسیحیان عاشق امام رضا علیہ السلام

صلح و مھربانی صلح و مھربانی


محبان الرضا مسلمانان و مسیحیان عاشق امام رضا علیہ السلام


فیلمبرداری در لندن و مشھد


گذری بر ارادت شیعیان مشھدی و مسیحیان انگلیسی بہ امام رضاعلیہ السلام


تولید 2018


بہ زبان ھای فارسی و انگلیش


با زیر نویس فارسی


تھیہ کنندہ و کارگردان


سید محمد کاظمی


رسانہ ی صلح و مھربانی


مجری طرح


آفرینش ھای ھنری آستان قدس رضوی

تاریخ انتشار 17 / 08 / 1398
دسته‌بندی مذهبی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.