کلیپ هرگز تسلیم نشو - داستان زندگی بن هوگن گلف باز مشهور آمریکایی

دهکده جهانی موفقیت ایرانیان
منتشر شده در 14 آبان 1398

بن هوگن اولین قهرمان مسابقات گلف آمریکا در یک تصادف وحشتناک همه چیز را از دست داد. اما چگونه توانست با وجود پیش بینی های پزشکان و محدودیت های زیاد جسمی باز بدرخشد؟ http://saeedpourandi.com

دیدگاه کاربران