اوستا خوانی در نیایش‌گاه نارکی مهریز

چمدان
منتشر شده در 03 مهر 1398

موبد مهربان آفرین بخشی از اوستا خوانی نیایش پنجگاه نماز را در نیایش گاه نارکی مهریز اجرا کرد.

دیدگاه کاربران