حسن تفتیان: بهترین راه شکست کرونا ماندن در خانه است

دنیای ورزشی
منتشر شده در 06 فروردین 1399

حسن تفتیان برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.

دیدگاه کاربران