شوخی گروه نسل جدید با عوامل برنامه عصر جدید

عصر جدید
منتشر شده در 21 مرداد 1399

آریا اندکی را بیا


گروه نسل جدید بعد از اجرای برنامه خودشون و گرفتن رای مثبت با آریا عظیم نژاد حسابی شوخی کردند

دیدگاه کاربران