خود ارضایی کردن پاسخ استاد وحید پور در شبکه جهانی ولایت

بهار
منتشر شده در 12 مرداد 1399

کفاره خود ارضایی کردن چیست در کلام استاد وحید پور در برنامه زمزم احکام پخش شده در شبکه جهانی ولایت

دیدگاه کاربران