آموزش زبان انگلیسی کودکان با شعر-درس هجدهم

آموزش زبان انگلیسی
منتشر شده در 12 مرداد 1399

سلام


عماد عمانوئل خلیلی هستم


مدرس زبان انگلیسی


آموزش زبان انگلیسی کودکان با شعر-درس هجدهم


در این مجموعه سعی شده به تدریس زبان انگلیسی با استفاده از شعر پرداخته شود.


این آموزش برای کودکان مناسب است


فایلهای آموزشی از کتاب Let's Go ویرایش سوم برداشته شده است.

دیدگاه کاربران