دانلود نمونه سوالات استخدامی دبیر ادبیات آموزش و پرورش

کافه فایل
منتشر شده در 17 مرداد 1399

در این مجموعه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیری زبان و ادبیات فارسی سوالات عمومی سوالات تخصصی و محتویاتی کمکی که همگی دارای پاسخنامه می باشند قرار دارد به اضافه سوالات دوره های قبل همین آزمون که از تجربه قبولشدگان دوره قبل استخدامی رشته ادبیات فارسی هم استفاده نموده ایم. 


## دریافت فایل

دیدگاه کاربران