مقایسه هیبرید کلود، پابلیک کلود و پرایوت کلود

Falnic IranHP | فالنیک (ایران اچ پی)
منتشر شده در 23 تیر 1399

آنچه در این ویدئو می بینید: بررسی مفاهیم بنیادین Cloud Computing مانند اینکه مفهوم کلود، انواع کلود و اینکه کدام نوع مناسب کسب وکار شماست.

دیدگاه کاربران