به یک نگاه زمینگیر را به راه انداخت , نگار من که نگاهش چو صد توانبخش است ...معین تبریزی

معین نویس
منتشر شده در 22 خرداد 1399
دیدگاه کاربران