رئیسی: وحیدی فردی است که می تواند با نگاه راهبردی و توان بالا وزارت کشور را مدیر

اخبار تماشایی
منتشر شده در 30 مرداد 1400

رئیس جمهور در دفاع از وحیدی وزیر پیشنهادی کشور:

دیدگاه کاربران