ای آخرین امید همه روز بی کسی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 17 شهریور 1400

آیین رونمایی از دیوان استاد موید در تالار قدس حرم مطهر رضوی

دیدگاه کاربران